WITAJ we wsi Bogdaj
clkzobacz listę artykułów

Czeka nas mnóstwo pracy - ale WARTO!!!

Są ludzie co chcą działać, są ludzie co nie straszne są im porażki, są ludzie co lubią spełniać swoje i czyjeś marzenia, dlatego jesteśmy...

21 maja 2013

    W naszym sołectwie działa kilka grup ludzi. Jedna grupa jest formalna a inne nieformalne, ale każda z nich wnosi dużo dobrego i pożytecznego w życie naszego sołectwa oraz parafii.

    Jedną z takich grup jest nasze „Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe”, które powstało w 2012r. w celu wspierania naszej Szkoły Podstawowej w Bogdaju. Działania tej organizacji już na samym początku istnienia przyniosło wiele sukcesów, które do teraz się w dalszym ciągu przejawiają. Dzięki takiemu wsparciu nasza szkoła wzbogaciła się o wiele nowych urządzeń dydaktycznych oraz sportowych a w roku 2013r. wsparła finansowo zakup sztandaru szkole. Dzięki tym działaniom szkoła zakupiła sztandar i otrzymała imię.

    Kolejną grupą działającą w naszym sołectwie jak oraz parafii jest nasz „Charytatywny Zespół Parafialny”.  Do zadań zespołu należy mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy oraz organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym. W naszej parafii działa Zespół Charytatywny, który tworzą osoby odpowiedzialne, zaufane, chętne, by pomagać innym. Spotkania Zespołu Charytatywnego odbywają się w zależności od potrzeb.

    Ochotnicza Straż Pożarna - Ochotnicza Straż Pożarna powstała 20 maja 1927 roku. Na apel Pana Stanisława Franca zwołano zebranie wiejskie, na którym został wybrany Zarząd OSP. Komendantem został Kołeczko Jan, zastępcą Kurka Franciszek, sekretarzem Cierpka Józef i kasjerem Płokarz Józef. Zespół OSP Bogdaj do dzisiaj tworzą ludzie odważni i zawsze chętni do niesienia pomocy. Dzięki naszym strażakom nasza wieś żyje spokojniej a w wielu przypadkach ich ofiarność i pomoc była nieoceniona.  OSP to nie tylko straż, ale także dobrzy organizatorzy różnorodnych imprez kulturalnych jak i sportowych.  

    Koło Gospodyń Wiejskich – nie wyobrażamy sobie życia bez tej organizacji choć w ostatnich latach była mało aktywna.  W tym roku postanowiła na nowo się reaktywować. Będziemy trzymać kciuki i czekać na tą odbudowę i wtedy zobaczymy, co się będzie działo.

    Sołtys i Rada Sołecka podejmuje różnego rodzaju działania poprawiające życie w naszej małej ojczyźnie, jaką jest Bogdaj. Podejmujemy cele, aby nasze wspólne działania dążyły do aktywizacji mieszkańców. Pragniemy poprawić wizerunek oraz działać na każdym szczeblu, aby żyło nam, jako mieszkańcom lepiej. Celem działania jest na pewno poprawa, jakości życia przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie naszej okolicy, co staramy się to robić przy każdej okazji. Staramy się uatrakcyjnić naszą miejscowość, aby zachęcała pobliskich mieszkańców z gminy zaglądania do nas przy różnych okazjach.

    Dzięki podejmowanym inwestycjom naszym oraz gminy udaje nam się odnawiać nasze obiekty, modernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, itp.) oraz unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, jak również wspierać projekty związane z promocją regionu.

    Obecnie rok jest dla nas dużym wyzwaniem ze względu na to ze bierzemy udział w konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.

    W czasie tego roku kalendarzowego organizujemy wiele imprez i zabaw tanecznych. Z tych ważniejszych warto podkreślić „Kaczora”, który u nas w rejonie jest bardzo popularny.

    Planujemy w tym roku zorganizować kilka inicjatyw dla dzieci i młodzieży oraz zrealizować jeden wyjazd integracyjny dla mieszkańców naszego sołectwa.  

    W planach sołectwa jest kilka drobnych inwestycji z ramienia Sołectwa w celu poprawy wizerunku naszej wsi.

    W przyszłym roku czeka nas ogromna inwestycja remontu i modernizacji naszej Sali Wiejskiej.

    Założeń na ten rok mamy wiele, miejmy nadzieję, że tyle samo uda się zrealizować albo przynajmniej w 99%.

    Większość naszych działań jest i będzie opisywana na bieżąco w aktualnościach.

Zapraszamy do czytania.