WITAJ we wsi Bogdaj
clkzobacz listę artykułów

zapas - Czeka nas mnóstwo pracy - ale WARTO!!!

Są ludzie co chcą działać, są ludzie co nie straszne są im porażki, są ludzie co lubią spełniać swoje i czyjeś marzenia, dlatego jesteśmy...

21 maja 2013

Sołtys i Rada Sołecka podejmuje różnego rodzaju działania poprawiające życie w naszej małej ojczyźnie, jaką jest Bogdaj. Podejmujemy cele, aby nasze wspólne działania dążyły do aktywizacji mieszkańców. Pragniemy poprawić wizerunek oraz działać na każdym szczeblu, aby żyło nam, jako mieszkańcom lepiej.

Celem działania jest na pewno poprawa, jakości życia przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie naszej okolicy, co staramy się to robić przy każdej okazji. Staramy się uatrakcyjnić naszą miejscowość, aby zachęcała pobliskich mieszkańców z gminy zaglądania do nas przy różnych okazjach.

Dzięki podejmowanym inwestycjom naszym oraz gminy udaje nam się odnawiać nasze obiekty, modernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, itp.) oraz unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, jak również wspierać projekty związane z promocją regionu.

Obecnie rok jest dla nas dużym wyzwaniem ze względu na to ze bierzemy udział w konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.

W czasie tego roku kalendarzowego organizujemy wiele imprez i zabaw tanecznych. Z tych ważniejszych warto podkreślić „Kaczora”, który u nas w rejonie jest bardzo popularny.

Planujemy w tym roku zorganizować kilka inicjatyw dla dzieci i młodzieży oraz zrealizować jeden wyjazd integracyjny dla mieszkańców naszego sołectwa.  

W planach sołectwa jest kilka drobnych inwestycji z ramienia Sołectwa w celu poprawy wizerunku naszej wsi.

W przyszłym roku czeka nas ogromna inwestycja remontu i modernizacji naszej Sali Wiejskiej.

Założeń na ten rok mamy wiele, miejmy nadzieję, że tyle samo uda się zrealizować albo przynajmniej w 99%.

Większość naszych dzialań jest i będzie opisywana na bieżąco w aktualnościach.

Zapraszamy do czytania.