WITAJ we wsi Miłosławice
clkzobacz listę artykułów

STOWARZYSZENIE ,,NAD BARYCZĄ"

 

 

 

 

 

 

11 kwietnia 2013

 

Aktywni My!

 

Stowarzyszenie ,,Nad Baryczą "

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania rozwoju obszarów wiejskich ,a w szczególności wsi Miłosławice poprzez:
-podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności lokalnej społeczności,
-.integrację mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości,
-wspieranie przedsiębiorczości służącej zwiększeniu różnorodności gospodarczej, w tym usług i produktów lokalnych
-podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję, zachowanie i lepsze wykorzystanie walorów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu działania stowarzyszenia,
-ochronę wartości historycznych ,kulturowych ,przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze działania stowarzyszenia,
-działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży,
-.wspieranie projektów z zakresu oświaty i działalności prozdrowotnej,
-.poszukiwanie partnerów i środków finansowych na przedsięwzięcia służące rozwojowi wsi i jej mieszkańców,
- udzielanie wsparcia mieszkańcom sołectwa z zakresu pomocy społecznej,
- wspieranie wszelkich działań edukacyjnych służących polepszeniu życia mieszkańców wsi,
- działanie na rzecz poprawienia czystości i estetyki wsi .

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto :

29 9582 0000 2000 0028 7629 0001 z dopiskiem :

,, darowizna na cele statutowe"

Zarząd Stowarzyszenia ,,Nad Baryczą"

1.Prezes  - Anna Duda
2.Roman Gierula - wiceprezes
3.Sekretarz - Krystyna Szablewska
4.Skarbnik - Halina Maleszka
5.Członek Zarządu - Stanisław Flaga

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ,, Nad Baryczą"

1.Jan Wilk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2.Waldemar Demski - Sekretarz
3.Aldona Durkacz - Członek Komisji Rewizyjnej.

Autor loga Stowarzyszenia ,,Nad Baryczą" - Jakub Romanowicz 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STORNE STOWARZYSZENIA ,,NAD BARYCZĄ"  NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Nad-Barycz%C4%85/717056118338082?ref=hl